NEWS

フォローして活動を知ろう/青年国会議員のツイッター、フェイスブック

2021 . 01 . 07

公明党青年委員会はSNS(会員制交流サイト)での情報発信に力を入れています。今回は青年国会議員のツイッター、フェイスブックにアクセスできる2次元コードを紹介します。(肩書は青年委の役職)


 

顧問 平木大作(参院議員)

hiraki

平木大作 参院議員 フェイスブック

平木大作 参院議員 ツイッター

 


委員長 矢倉克夫(参院議員)

yakura

矢倉克夫 参院議員 フェイスブック

矢倉克夫 参院議員 ツイッター

 


副委員長 国重とおる(衆院議員)

kunishige

国重とおる 衆院議員 フェイスブック

国重とおる 衆院議員 ツイッター

 


副委員長 いさ進一(衆院議員)

isa

いさ進一 衆院議員 フェイスブック

いさ進一 衆院議員 ツイッター

 


副委員長 浜村進(衆院議員)

hamamura

浜村進 衆院議員 フェイスブック

浜村進 衆院議員 ツイッター

 


副委員長 杉久武(参院議員)

杉久武 参院議員 フェイスブック

杉久武 参院議員 ツイッター

 


副委員長 河野義博(参院議員)

kawano

河野義博 参院議員 フェイスブック

河野義博 参院議員 ツイッター

 


副委員長 佐々木さやか(参院議員)

sasaki

佐々木さやか 参院議員 フェイスブック

佐々木さやか 参院議員 ツイッター

 


副委員長 青年局長 三浦信祐(参院議員)

miura

三浦信祐 参院議員 フェイスブック

三浦信祐 参院議員 ツイッター

 


副委員長 高瀬弘美(参院議員)

takase

高瀬弘美 参院議員 フェイスブック

高瀬弘美 参院議員 ツイッター

 


副委員長 高橋光男(参院議員)

takahashi

高橋光男 参院議員 フェイスブック

高橋光男 参院議員 ツイッター

 


副委員長、学生局長 安江伸夫(参院議員)

yasue

安江伸夫 参院議員 フェイスブック

安江伸夫 参院議員 ツイッター