Twitter
ブログバックナンバー
サイト管理者
泉大津市 溝口浩
h-mizo@amber.plala.or.jp

組織局次長を務める公明党大阪府本部の臨時府本部大会が関西公明

会館で開催され、整理役員として着任した。石原組織局長が議長と

して進め、佐藤府本部代表から勇退議員の紹介と新役員の指名があ

った(写真上左)。承認された新任役員の代表決意で石川府本部代

表代行から決意が述べられた(写真上右)。関西本部長挨拶で北側

関西本部長から話があった(写真下左)。

佐藤代表石川代表代行北側関西議長

 

コメントは受付けていません。