Shinichi Yokoyama

Profile

Name
Shinichi Yokoyama
House
House of Councilors
Constituency
Proportional District: Second Term
Date of Birth
July 21, 1959
Website URL
http://gagome-yokoyama.jp/